MADDE 1- TARAFLAR

1.1 SATICI

Ticari Ünvan: Beta Pet Market (AHAT CİHANGİR – BETA PLASTİK VE VAKUM SAN. “SATICI”)

Adres: Yakacık mah. 3896 sok. No:7 Yenimahalle/ Ankara:

E-posta: info@betavakum.com.tr

 

1.2 ALICI

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-posta Adresi:

 

MADDE 2- KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Beta Pet Market ALICI’YA satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN BİLGİLERİ

Sözleşme Tarihi:

Hizmet Türü:

Sipariş Numarası:

Ürün Adı:

Miktarı: 1- bir

Satış Fiyatı (Vergiler Dahil):

Sipariş Bedelinin Ödenme Şekli: Hizmet talebine eşlik eden kredi kartı numarası ile ALICI hesabından, online olarak tek seferde nakit olarak ödenir

Teslimat Şekli: Online doküman şeklinde, Alıcı’nın belirttiği e posta adresine

 

MADDE 4- CAYMA HAKKI

Alıcı’nın, Hizmet’in ifa edilmemiş olması şartıyla, Beta Pet Market ile Sözleşme’nin akdedilmesini müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin 14 gün içinde yazılı olarak Beta Pet Market’in kendisine iletilen e-posta adresine konu başlığında [Cayma Talebi] ifadesi ile ve/veya Beta Pet Market’in sorunlu hizmetlere ilişkin iletişim kısmında yer alan adresine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Beta Pet Market, sözleşmede taahhüt edilen hizmet ifa edilmemiş ise, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan Hizmetlere ilişkin Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak okuyarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda beyan ettiğini teyit etmiş olur.

5.2 Sözleşme konusu raporlama ve ön başvuru hizmeti, eldeki imkanlara bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’YA teslim edilir. ALICI, Beta Pet Market’e verdiği elektronik teslimat adreslerinin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul ve beyan eder.

5.3 Sözleşme konusu hizmet, ALICI’DAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Beta Pet Market sorumlu tutulamaz.

5.4 Sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesi için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Beta Pet Market hizmet yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5 Beta Pet Market, sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde ALICI’YA durumu yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Beta Pet Market, tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’YA iade eder.

 

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME ve KABUL BEYANI

6.1 Sözleşme’nin uygulanmasından doğan ihtilaflarda ALICI ve SATICI’NIN ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda ALICI ve SATICI’NIN ikametgahındaki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6.2 Beta Pet Market tarafından taahhüt edilen hizmetin gerçekleşmesi veya geçekleşmesi için yapılması gereken işlerin başlamış olmasıyla ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.